Binance Ha Noi Meetup
Xin chào các Binancians,

Bạn có câu hỏi dành cho CZ - CEO của Binance và muốn CZ trực tiếp trả lời bạn ? Không phải qua livestream Twitter, mà là CZ ngay trước mắt bạn ? Hay chỉ đơn giản bạn muốn selfie với CEO hàng đầu thế giới trong lĩnh vực Blockchain và Cryptocurrency ?...

Sự kiện có một không hai của Binance Việt Nam trong năm 2019 - Binance Hanoi Meetup với CZ vào lúc 18:30 ngày 16/12/2019 tại TOONG coworking space cùng với sự có mặt của Felix Xu - CEO của dự án ARPA và Viet Hoang, Binance Community Manager tại Việt Nam.

Binance official twitter:

News